Povestea timpului în turnurile cu ceas din Țara Bârsei

Au trecut mai bine de opt veacuri de când regele maghiar Andrei al IIlea a dăruit cruciaților Ospitalieri ai ordinului Sfintei Marii (căci așa erau numiți cavalerii teutoni) o țară numită Bârsa, ca să apere regatul împotriva cumanilor. Alături de acești cavaleri s-au așezat coloniștii germani, numiți mai târziu sași, care proveneau din mai multe regiuni ale Germaniei de astăzi. Astfel, spațiul bârsan, străjuit de sate vechi românești și populat cu secui apărători ai granițelor regatului maghiar, a devenit un teritoriu multietnic și multicultural, un areal în care nou-veniții au adus catolicismul.

În anul 1225 teutonii au fost alungați, dar sașii au rămas și au întemeiat așezări care s-au concentrat și dezvoltat în jurul bisericilor romanice și gotice. La mijlocul veacului al XIV-lea, după ce Țara Bârsei a fost devastată de tătari și de turci, Brașovul a fost fortificat cu ziduri străjuite de turnuri și bastioane. După modelul său, satele săsești bârsane au construit zone fortificate în jurul bisericilor, transformându-le în adevărate cetăți.

Între anii 1542 și 1550, în Transilvania, prin intermediul umanistului brașovean Johannes Honterus a pătruns Reforma protestantă, acceptată de întreaga comunitate săsească. Drept urmare, în anul 1550 biserica luterană a ajuns să fie recunoscută în mod oficial, fostele comunități săsești catolice devenind una după alta evanghelice-luterane.

Odată cu trecerea timpului, turnurile înalte ale bisericilor au căpătat roluri multiple. Adăposteau clopote al căror sunet puternic anunța evenimentele importante, erau turnuri de pază și de observare a armatelor inamice, erau locuri de adăpost în caz de primejdie. Din secolul al XVI-lea, turnurile au devenit spații de măsurare a timpului, adăpostind ceasuri solare și mecanice. Orologiile, realizate de meșteri pricepuți, erau angrenate de mecanisme complicate.. Uneori sunetul orelor exacte era însoțit de defilarea unor mici figurine care înfățișau personaje reale și fantastice, elemente astrale și semne zodiacale.

Turnurile cu orologii din Ţara Bârsei sunt mărturii ale unor vremuri demult apuse, sunt monumente emblematice ale tărâmului încărcat de istorie situat la poalele Carpaţilor de Curbură. Timpul le-a modelat, le-a modernizat, le-a păstrat pe unele, le-a năruit pe altele, le-a însingurat pe unele și le-a însuflețit pe altele, transformându-le în valori inestimabile ale culturii europene. Timpul le-a marcat existența, astfel că unele au dispărut, altele au amuțit definitiv, iar altele se odihnesc la adăpostul zidurilor groase, așteptând mâini pricepute de meșteri orologieri care să le aducă din nou la viață.